نباید

by امید

quote,typography-f66125d30550b00b06ed0ec393d430a7_h

پ ن : نباید عزیزم … نباید …

پ ن : …