آخر ترم

by امید

لذت خواب خوش …

درست وسط فرجه ی امتحانات …

لذت رویا/کابوس تو …

پ ن : تو هم ناراحتم خواهی کرد …

پ ن : …