خود خواسته

by امید

مثل قدیم نیست که فکرم را مشغول کند …

می گذارم همانجوری که هست پیش رود …

اینجوری لذت تصاحبش هم بیشتر است …

پ ن : : ) …

پ ن : …