اختلاف

by امید

فرق بزرگیست …

بین “ما” ها و “من و تو” ها …

پ ن : نقل ، منبعش را یادم نیست …

پ ن : …