خالص

by امید

قهوه اگر قهوه باشه …

با چند تا قاشق شکر ، شیرین نمیشه …

پ ن : آره …

پ ن : …