حقیقت

by امید

متاسفانه در آخر یک مرد ، یک مرد است ، مثل بقیه مرد ها …

راه گریزی هم نیست …

پ ن : از مطرود

پ ن : …