تو

by امید

و بالاخره آرام گرفتم …

میان بازوانش …

پ ن : برای ثبت در خاطرات  …

پ ن : …