بوی تنت

by امید

بوی عید را نمی شنوم …

از بس که بوی تو را در سر دارم …

پ ن : نداری عزیزم … نداری …

پ ن : …