ناگفته

by امید

حرف های نا گفته ام دارند زیاد می شوند …

همینطور پست های منتشر نشده ی اینجا …

پ ن : دلم برای نوشتنه های بلند هم تنگ شده …

پ ن : …