بلوف

by امید

احساس هایی هستند که شاید هیچ وقت تجربه نکنم ، مثلا فاحشه ای که دارند سرش پوکر بازی می کنند …

احساس هر ورقی که روی میز پرت می شود ، اینکه کدام یک بهتر بلوف می زنند …

این هاست که او را داغان می کند …

پ ن : از آرشیو بلاگ قبلی ام …

پ ن : …