خرید

by امید

کم پیش میاد توضیحی برای اتفاقات پیش روم نداشته باشم …

ولی واقعا برای این مدل خرید کردن هام هیچ توضیحی ندارم …

پ ن : هه ، چقدر احساس خوبی دارم الان …

پ ن : …