چشم پزشک

by امید

لذت چشم پزشکی رفتن به اینه که وقتی میگه این شکله کدوم طرفیه

به جای اینکه بگی راست و چپ ، با دستت نشون بدی …

پ ن : جلف …

پ ن : …