بقا

by امید

درد در بدن من از بین نمیره …

فقط از جایی به جای دیگه منتقل میشه …

پ ن : یه روز دست ، یه روز پا ، یه روز سر …

پ ن : …