شهزاده

by امید

شهزاده رویای من شاید تویی …

اون کس که شب در خواب من آید تویی …

پ ن : شهزاده با صدای شهاب حسینی …

پ ن : …