وسوسه

by امید

آن دکمه ها …

تنها فاصله ی بین ما …

پ ن : چه می گذره …

پ ن : …