مسخره

by امید

سه روزه میام همینجوری نگاه می کنم به صفحه سفید …

حالا یه چند کلمه ای هم می نویسم ، بعد هم صفحه رو می بندم و میرم میخوابم باز …

چه چرند شده باز …

پ ن : …