البته

by امید

البته که میتونست خیلی بهتر از این ها هم باشه …

ولی خب چه فرقی داشت ؟ باز هم یه چیزایی بود که هیچ وقت تغییر نمی کرد …

شک می کنم که خوبه هنوزم زنده ام یا نه …

پ ن : …