وبلاگ

by امید

داشتم فکر می کردم که چند نفری آشنا این جا رو می خونن …

و خب من که اون ها رو دعوت نکردم ، پس دیگه مهم نیست …

اینجا رو دوست دارم ، با تمام چرندیاتش ، با اراجیفی که نمایه خودم هستند …

پ ن : مشکل قسمت نظرات رو هم حل کردم …

پ ن : …