لذت

by امید

مثل نمک پاشیدن روی زخم میمونه …

لذتش رو غیر از خود آدم کس دیگه ای متوجه نمیشه …

پ ن : حالا هرچقدرم که مسخره …

پ ن : …