آشنا

by امید

ندانستم ساکن کجایی ، آن سوی ماه که شهری نبود …

باید فکر زمان را بخوانم …

پ ن : …