اخلاق

by امید

من اخلاقیات خودمو دارم …

و به طبع ، بر اساس اون ها هم زندگی می کنم …

و با توجه به اینکه اخلاقیات ثابتی هم ندارم … زندگی مزخرفی هم خواهم داشت …

و این اتفاق خوشایندی خواهد بود … برای من …

پ ن : بعضی چیز ها ارزش گفتن هم ندارن ، چه برسه به نوشتن …

پ ن : …