اسنتلی کوبریک

by امید

زنی که قلب خودش رو در گرو جوانی یونیفرم پوش میذاره…

باید آماده باشه که زود به زود معشوقش رو عوض کنه…

وگرنه زندگی پر از غم و اندوهی خواهد داشت…

پ ن : …