کلونی دوست داشتنی

by امید

نتلی : چه جوری تا حالا حتی به ذهنتم نرسیده که با کسی بخوای آینده ای داشته باشی؟

رایان : ساده است، اون لحظه رو می شناسی که تو چشم یکی نگاه می کنی و احساس می کنی

اونم به روحت خیره شده و دنیا همه یه لحظه ساکت و آروم می شه؟

نتلی : آره

رایان : خُب. من نداشتمش …

پ ن : آپ این د ایر …

پ ن : …