پاییز

by امید

چیزی نمیگویم …

فقط بدان که پاییز با تو نسخه بهتری خواهد بود …

پ ن : …