سیزده

by امید

کاش دروغ ۱۳ ات “دوستت دارم” باشه …
پ ن : …