۱۷ دی

by امید

زندگی باید ۹:۲۰ بعد از ظهر این جمعه لعنتی شروع میشد …
تا قبل از ۱۱:۵۶ هم باید تموم میشد …
پ ن : …