بالاپوش

by امید

گرم شده است … زیر این بالاپوش کهنه من …

با خودم فکر می کنم … نکند بازهم … خیال تو دارد می گذرد …

مغرور فرو میریزم از این تفکر … از آبشار چرندیات خودم …