دات ای ار

by امید

بعد از چند سال بلاگ نویسی و بعد از ۳ بار بلاگ عوض کردن

بلاخره من هم آدم شدم و آرشیو رو هم منتقل کردم به سرور جدید

حالا هر چی …