خدا

by امید

امروز با خدا گلاویز هم شدم …

آخر از کاریکاتوری که دیشب ازش کشیده بودم شاکی شده بود …

داشت مشروب می خورد و با فرشته ها و شیطان مشورت می کرد …

فکر کنم دیگر دارد به آخر خط می رسد … زود رنج شده این روزها …

پ ن : دوست داشتم حرف مطرود در مورد وبلاگشتان رو تکمیل کنم ، ولی کامل  گفته بود