آینه

by امید

اسم من از یاد تو رفت … ای آنکه در آینه ای …