ساده

by امید

روزهای من ساده تر از اینها هم بیان می شود :

طلوع  ,  تو  ,  غروب

حالا راز میان بادبادک و بادبادک باز هرچه می خواهد باشد …