بازنشسته

by امید

روزی که دیگه چیزی برای نوشتن نمونده باشه …

ما همه باز نشست خواهیم شد