بام

by امید

بام کرج … نیمه شب …

دوستانی که دستی هم به سازهایشان داشتند …

دودهایی که بالا می رفت و نابود هم می شود …

کلی اشک هم رفت …

جای تک تکتان خالی بود …