تلخ

by امید

ببخشید که مثل اون قهوه موکای لعنتی تلخم …

پ ن : کابوس ها هم جزو روزمرگی ها دسته بندی میشن ؟