هذیان

by امید

خوبی ؟ هذیان غمگین که به چه مشت می کوبی؟

پ ن : تو کامنت پست قبل برام نوشته کابوسش منم

پ ن : آره اقا … ما هم فایرفاکس …