حذف

by امید

خیلی مسخره است وقتی میای و هی می نویسی

و هی این کلید بک اسپیس را نگه میداری و پاک شدن کلمات را نگاه می کنی

و چند باره می نویسی و چند باره پاک می کنی …

آخرش می شود این که الان داری می خوانی … خیلی مسخره است

پ ن : قالب جدید دخترک بدجوری وسوسم میکنه یک طرح هم من بزنم …