دسته بندی

by امید

دسته ای از آدمها هستند که از کت و شلوار بدشان می آید …

و حتی در عروسی هم حاضر به پوشیدن آن نیستند …

و من از آن دسته ام …

پ ن : یعنی می خوام با ست اسپرت برم عروسی دیگه …