بهشت

by امید

آره قدیسه لعنتی … بهشت من اینجاست … شاید روی گردنم …

و تو اونجا بلیط بهشت خودت رو بفروش … به قیمت یک عمر …

حالا گیریم اونجا جا برای من هم باشه … که چی ؟

پ ن : این توالت عمومی ونک هم شده جاذبه توریستی … یکی از نقاط درآمد زای تهران …