دسته بندی

by امید

دسته ای از آدمها هستند که کلی شماره توی جیبشون دارن و وقتی یک جنس مونث میبینند سریع یکی از شماره ها رو روی زمین می اندازند … یعنی حتی دست خود طرف هم نمی دن … و انتظار دارن طرف خم شه و برداره و زنگ هم بزنه … آره …

دسته از از آدمها هستند که خیلی تیز هستند و تا درب مترو باز میشه سریع میرن میشینن و بعد یک لبخند خیلی ملیح می زنن که آدم حالش به هم می خوره …

پ ن : این درد دارد ذره ذره جانم را … این درد دارد خرده های استخوانم را …

پ ن : بعد نوشت‌ : و خب نه دسته اول نه دوم …