بیداری

by امید

الان فقط من بیدارم و فاحشه های شهرم …

آنها چشم به راه  … من هم چشم به راه  …

که وقتی خسته و کوفته بر می گردد خانه … کسی چشم به راهش باشد …

پ ن : …چه فرقیست میان ما ؟  …