باخت

by امید

اینکه همخوابگی براشون مسخره شده بود تنها یک دلیل داشت …

اونها تنها به فکر لذت همدیگه بودن …

هیچوقت به خودشون فکر نکردن … اینجا بود که باختن …

پ ن : … همه تا جایی معنا پیدا می کنند که …