دروغ

by امید

میدونی … دروغ چیزیه که کسی باورش نکنه …

حالا من شبها با خودم به رخت خواب برم یا با یک فاحشه … چیزی از این دنیا کم هم نمیشه …

میرزا راست میگه : سکوت بعد از سلام از شرم بی‌کلمه‌ موندنه … با نگاه بدرقه کردنم که شده عاتمون …

حالا اون اراجیفی که بین سلام و بدرقه میگذره … به جهنم …