هنوز زنده ام

by امید

و چشمتان کور … من هنوز زنده ام …

پ ن پ : عکس از ۲ زاویه دیگه هم توی ادامه مطلب گذاشتم …