بچه بازی

by امید

یک وقت هایی هست که آدم فقط می خواد استراحت کنه …

الان از اون وقت هاست …

پ ن : حیف که هنوز هم بی خیال بچه بازی هات نمی شی …

پ ن : گور بابای هرچی ناراحتم می کنه …