دسته بندی

by امید

وقتی آدما یک تار مو توی غذاشون می بینن :

دسته ای از آدما دیگه لب به اون غذا نمی زنن …

دسته ای از آدما تار مو رو در میارن و غذاشونو می خورن …

پ ن :‌ نمود این قضیه توی روزمرگی آدما …