استاندارد

by امید

هر کسی برای خودش یک چیزایی رو تعریف می کنه …

و تلاش می کنه که خودش و طرفش طبق اون تعاریف باشن …

و خب هیچ وقت این اتفاق نمی افته … هیچ وقت …