کردان

by امید

– : حالت اصلا خوب نیست ، ۲ تا تزریق رو الان انجام بده ، دو روز هم استراحت …

+ : دکتر ریا نکنید … حالم اونقدر ها هم بد نیستا …

– : فکر می کنی … مثلا همین کردان … کی فکرشو می کرد که …

پ ن : قبل از اینکه برای من بره برای اون اومد …

پ ن : این قضیه کردان دیگه داره خیلی جذاب میشه