ماسیده

by امید

همه اش ماسیده …

کلا …

پ ن : شده حکایت نون و دلقک اصفهانی …