امیدانه

by امید

یک وقت هایی هست که آدم تولدش است …

الان از آن وقت هاست …

همین …

پ ن : حالا مبارک هم باشد ، مگر چیزی کم هم می شود …

بعد ن : شب تولدم هم سرم را به همان سنگ ها کوبیدم … شب تولدم هم …

بعد ن : ۱۹ آبان ۸۷ هم یک روز به گندی خودم … چه فرقی می کند ؟