قسالخانه

by امید

بازم این جنون مسخره که منو می کشونه داخل …

و باز هم اون حس همیشگی بعد از دفن …

پ ن : گنگم …